Krigsgaldr Lyrics

(Verse 1)

I mørket findes drømme, hvor regn og ild mødes

De sorte skove står mod storm og tordenbrag

Vi ser i de mørke øjne, som livet langsomt går

På kant af skæbne gå vi, vor frelse i vor magt

(Chorus)

Krigsgaldr! Krigsgaldr! Kriger vi skal stå

I livets ild og torden, styrken i os nå

Krigsgaldr! Krigsgaldr! Gennem blod og brand

Vi følger vore hjerte – vi rejser håbets land

(Verse 2)

Vi bygger broer af stål, og folkesind af sorg

Vi kæmper mod vor frygt, med hjertet som vor borg

Vi hæver vore sværd, i mørket klinger sang

Mod dødens ulvebrøl, vi overkommer tvang

(Chorus)

Krigsgaldr! Krigsgaldr! Kriger vi skal stå

I livets ild og torden, styrken i os nå

Krigsgaldr! Krigsgaldr! Gennem blod og brand

Vi følger vore hjerte – vi rejser håbets land

(Bridge)

Vi kender hinandens sorg, og styrken i det fælles mål

Sammen står vi stærkere, under krigens brutale stole

I krigsgaldr vi fægtes, med mod og vilje dybt i sjæl’n

Vi bygger fremtiden, et skridt mere nærmere vort hel’n

(Verse 3)

Vi sejrer i modgang, og rejser os igen

For bunden af vor smerte, er motivationen gen

Med stige til vor frihed, vi finder vejen frem

Gennem krigsgaldr og torden, tør vi drømme’ vægt og stem

(Chorus)

Krigsgaldr! Krigsgaldr! Kriger vi skal stå

I livets ild og torden, styrken i os nå

Krigsgaldr! Krigsgaldr! Gennem blod og brand

Vi følger vore hjerte – vi rejser håbets land

(Outro)

Vi rejser håbets land


Krigsgaldr Lyrics Meaning

Krigsgaldr is a powerful and captivating song that encompasses the essence of traditional Nordic music coupled with modern elements. The lyrics, written and performed by the renowned Danish artist Heilung, transport listeners to an ancient and mystical world. The song begins with haunting chants that create an eerie atmosphere, instantly drawing the audience in. As the music builds, powerful drum beats and deep vocal harmonies emerge, adding layers of intensity to the composition. The lyrics, sung in Old Norse, transport the listener to an era of warriors and Norse mythology, invoking themes of battle, strength, and ancient rituals. The poetic and evocative language used in the song immerses the audience in a mythical landscape, allowing them to experience the emotions and imagery described within the lyrics. The performance of Krigsgaldr is nothing short of mesmerizing, with the artists’ captivating voices and authentic instruments creating an immersive and engaging listening experience. The combination of traditional Scandinavian instruments, such as the lyre and frame drum, with contemporary elements, showcases the unique blend of old and new that defines Heilung’s signature sound. Krigsgaldr is a testament to the ethereal and enchanting power of music, transcending language and time to evoke deep emotions within its listeners. Whether you are a fan of Nordic music or simply enjoy exploring new sounds and experiences, Krigsgaldr is a song that demands to be heard.